La música tradicional valenciana i el cant d'estil
 • Antologia del cant d’estil valencià (1915-1996). Institut Valencià de la Música. Fonoteca de materials, vol. XXV i XXVI, 1997, EGT-La Màscara, 702-CD i 703- CD.
 • COLLADO I ÁLVAREZ, Josep Antoni (1997): «Estudi del cant d’estil en l’actualitat», dins El món del cant. Antologia del Cant Valencià d’Estil (1915-1996). Addenda.València: La Màscara, 1997, p. 36-68 i 72 (notes).
 • Frechina, Josep Vicent (1999): El cant d’estil valencià.
 • PITARCH I ALONSO, Carles (1997): «En torno al «Cant Valencià d’Estil»: investigaciones y proyectos», comunicació presentada al III Congrés de la Societat Ibèrica d’Etnomusicologia, Benicàssim, maig de 1997.
 • PITARCH I ALONSO, Carles. «El Cant Valencià d’Estil: apunts per a un estudi conceptual i històric», dins El món del cant. Antologia del Cant Valencià d’Estil (1915-1996). Addenda.
 • PITARCH I ALONSO, Carles (1999): «Proposta de creació d’un Museu del Cant Valencià d’Estil», dins Actes del Primer Congrés d’Estudis de l’Horta Nord, València: Centre d’Estudis de l’Horta Nord, 1999, en premsa.
 • PITARCH I ALONSO, Carles (2009): Materials inèdits per a una antologia del cant valencià.
 • REIG I BRAVO, Jordi (1997): «Anàlisi Musicològica del cant d’estil», dins Antologia del Cant Valencià d’Estil (1915-1996). Addenda.València: La Màscara, 1997, p. 26-156.
 • TORRENT I CENTELLES, Vicent (1999): La música popular, València: I.V.E.I., Edicions d’Alfons el Magnànim, 1990, p. 63-67. Actes del Primer Congrés d’Estudis de l’Horta Nord, València: Centre d’Estudis de l’Horta Nord, 1999, en premsa.

Poesia improvisada a l'àmbit balear
BIBLIOGRAFIA DE FELIP MUNAR:
 • MUNAR, FELIP. Manual del bon glosador. Edit. Documenta Balear. Palma 2000
 • MUNAR, FELIP, (ed.). Formes d'expressió oral. Consell de Mallorca. Palma 2004
 • MUNAR, FELIP. Jo vull esser glosador. Edit. Documenta Balear. Palma 2009

Més bibliografia sobre les Balears: bibliografia

Catalunya
 • LA CANÇÓ IMPROVISADA A PRIMÀRIA (Grup de Treball) ALBERT CASAS (coord.) Corrandescola. Proposta didàctica per treballar la glosa a Primària. UAB. Institut de Ciències de l'Educació.