• "Ja es divisa Picassent"


  • "Cançons dels bous"
bous.jpg
"Este bou no val res
que mos tornen els diners.

Ja vénen, ja van,
en la caseta de l'aigua estan!

Ja vénen, ja estan ací,
les vaques del meu cosí!"


Aquestes cançons han estat extretes del següent llibre:
Enric Romaguera i Belenguer, La nostra cultura popular. Picassent. Col·lecció Al-Baqassaní, Ajuntament de Picassent.