CANÇÓ DE FAENA; CANÇÓ DE BATRE


batre.jpg
Fins que van aparéixer les màquines batedores, després de la sega dels cereals es desplegava a l'era un treball laboriós en el qual participaven uns quants homes amb feines ben coordinades. L'objecte era separar el gra de la palla. N'hi havia distints sistemes, però a les comarques valencianes el més corrent era el que usava el trill arrossegat per dues bèsties. [...] Uns altres homes proveïts de forques anaven girant la batuda, la ventaven llançant-la a l'aire, tirassaven el gra, l'arramassaven i l'amuntegaven.
Aquesta feina tenia lloc al ple de l'estiu; el sol, la pols, la palla i l'esforç requerit la feien molt dura. Des d'antic, un home cantava durant la batuda tonades ancenstrals amb "coples" unes vegades referents al batre i unes altres no. L'objecte era animar les bèsties a fer el trot i, ben cert, animar també els homes en la feina. La tonada sovint començava amb una interjecció monosíl·labica cantada llargament. Després, frase a frase brollava el cant mentre el llaurador l'intercalava amb crits dedicats a l'animal.
VICENT TORRENT. La música popular. Diputació de València

L'assot i la ferraüra
la ferraüra i l'assot
fan la palla més menuda
i el rossí porten al trot.

Arre muleta al batre
que les mules són meues
i el blat d'un altre.

Per a segar, bona palla,
per a batre, bon ponent,
p'anar a vore les xiques
té que anar u ben calent.

mula.jpg

Arrier m'han posat
amb cinc muletes.
Tres i dos són de l'amo
les demés, meues.

Si te posen arrier
i les mules són de l'amo
no isques a treballar,
que ell s'ha de quedar els xavos.
AL TALL


En podeu saber més picant en aquest enllaç: http://www.innova.es/musica/conreus/batre.htm