• Durant el curs que el professorat de l'IES L'Om férem sobre les formes orals improvisades de la música i la poesia popular valenciana, el professor Jacint Hernández ens regalà aquestes versades, que ens serviren tant per a recordar el significat d'aspectes d'aquesta tradició com per a practicar el cant d'albaes. Són aquestes:


  • El departament de Valencià de l'IES L'Om ha elaborat un dossier d'activitats per a treballar en classe la mètrica i les composicions poètiques de base tradicional; especialment les versades pròpies del cant d'estil valencià. És aquest:


  • El departament de Música de l'IES L'Om ha creat la melodia model per a cant de les albaes i la melodia amb ornamentació.

  • L'institut de Sineu ha preparat un taller de gloses:

Altres unitats didàctiques de l'IES Sineu

  • En el document següent trobareu un seguit d'articles que revisen la utilització per part d'escriptors de renom de la poesia d'arrel popular i improvisada a les Illes. També hi trobareu una antologia de romanços.  • Per a facilitar els encontres s'han preparat dossiers amb la transcripció d'unes entrevistes realitzades a persones majors de l'àrea on es troba cada institut: Aquestes entrevistes parlen de costums passats, d'històries de joventut... I poden acostar l'alumnat a la parla de tots els alumnes de l'encontre. Les entrevistes són tretes de l'atles interactiu de l'entonació del català. Podreu trobar els arxius sonors d'aquestes entrevistes en aquest enllaç.