PISSARRA_GAT.gif


  • Una primera activitat del professorat de l'IES L'Om
  • Poemes sobre l'hora del pati. L'activitat consistia a descriure l'hora del pati, a partir d'alguna suggerència com a primer vers. No es demanava rima.
  • Poemes a partir d'heptasíl·labs solts escrits a la pissarra. Individualment llançaven missatges a l'aula. Després aquells enunciats s'adaptaven a un metre de 7 síl·labes i s'escrivien a la pissara. En acabant, havien de copiar tots els versos a la llibreta i reunir-los en un poema que tinguera una coherència interna.Sovint la coherència brillava per la seua absència, però així i tot semblavaen diàlegs eixits del teatre de l'absurd.

despertador.jpg


  • Poemes a partir de rimes fàcils: sufixos, flexió verbal... Cadascú triava una rima fàcil a partir de sufixos molt recurrents en la llengua o a partir de desinències verbals o nominals i construïen versades heptasíl·labiques aplegades en estrofes de cinc versos.
  • Poemes a partir de les assignatures que tenen. Tractàrem de versar sobre les assignatures que estudien. Es demanà un primer ús de les rimes (com a mínim en els versos parells.)
  • Poemes descriptius de companys de classe. Ídem però amb companys de la classe, als quals calia descriure. Després el grup endevinava de qui es tractava en cada cas.

treball_cooperatiu.jpg