Tot seguit, una lletra d'asguilando tradicional:

L’ASGUILANDO
Tradicional valenciana
Doneu-me asguilando si me’l voleu dar,
que la nit és curta i mo n’ham d’anar
al peu de la serra a fer el sopar:
pebreretes coentes, tros de bacallà.
Ja pugen, ja pugen el cabàs amunt.
Digueu-li a Jesús que no el traga buit
i a la senyora ama que aprete la mà
per a que en tinguérem per a hui i demà.
El dia Nadal fa el dia curtet,
les dones s’enfunden jugant al burret.
Mig endormiscades a la plaça van,
lo primer que busquen el tros de la carn.


I en aquest vídeo, el grup flok Urbàlia Rurana interpreta un asguilando ben festiu: