Recent Changes

Wednesday, October 10

 1. page El balear. edited ... la iodització (pronunciació amb i de les ll de paraules com palla, ull, ovella o conill: "…
  ...
  la iodització (pronunciació amb i de les ll de paraules com palla, ull, ovella o conill: "paia", "ui", "oveia", "conii")
  formes verbals antigues com som (sóc), cant (canto, cante), dorm (dormo, dorm), cantam (cantem, en indicatiu), cantau (canteu, en indicatiu), duit (dut), frit (fregit), cantàs (cantara, cantés), feim (fem), etc.
  ...
  (a Mallorca), cercar,cercar (a Mallorca i a Menorca), granera, etc.,
  {ca.gif}
  CA
  (view changes)
  1:47 am
 2. page Situació del català al nord del Pla de Mallorca edited ... Palma, Pariatge i Eivissa. El català ha deixat de ser la llengua més sentida al carrer. Malgra…
  ...
  Palma, Pariatge i Eivissa. El català ha deixat de ser la llengua més sentida al carrer. Malgrat tot, encara és l'idioma majoritari a algunes barriades de Palma, a la zona interior de Calvià i a les zones menys turístiques d'Eivissa.
  {mallorca_comarques.gif}
  ...
  convenient deixar separatseparats el Pariatge de la TramuntanaTramuntana, i el
  La zona escolar de l'IES Sineu (amb clapetes) inclou deu municipis del nord del Pla: Sineu, Petra, Sencelles, Ariany, Santa Eugènia, Llubí, Maria, Costitx, Sant Joan i Lloret.
  Joan-Ferran Llorens (IES Sineu)
  (view changes)
  1:42 am

Sunday, September 30

 1. page space.menu edited Introducció RECOLLINT ELS FRUITS DESPRÉS DE DOS CURSOS D'IMPROVISAR CANÇONS Els instituts d…
  Introducció
  RECOLLINT ELS FRUITS DESPRÉS DE DOS CURSOS D'IMPROVISAR CANÇONS
  Els instituts del projecte
  Calendari del projecte
  (view changes)
  6:59 am
 2. page RECOLLINT FRUITS DESPRÉS DE DOS CURSOS D'IMPROVISAR edited RECOLLINT FRUITS DESPRÉS DE DOS CURSOS D'IMPROVISAR CANÇONS
  RECOLLINT FRUITS DESPRÉS DE DOS CURSOS D'IMPROVISAR CANÇONS
  (view changes)
  6:40 am

More